Hvorfor 

Hvorfor droppe giften i haven?
Fordi giften rammer hele havens økosystem og risikerer at ende i grundvandet. Hvert år bliver der brugt 30 tons gift i danske haver.

 


For mange haveejere er sprøjtegift en genvej til en flot have. Men samtidig bekymrer tre ud af fire sig samtidig om konsekvenserne for grundvand, miljø, dyr og mennesker. Og det er der gode grunde til.

 

Vi ved, at

 

  • rester af sprøjtegift kan sive ned til grundvandet, men vi kan ikke kontrollere hvor meget, når det først er ude i jorden
  • sprøjtegift ikke er godt for mennesker, men vi ved ikke nok om, hvad og hvor meget de skader eller, hvor lidt der skal til
  • sprøjtegift er beregnet til at udrydde såkaldte skadedyr, ukrudt, insekter, mos mv., men giften rammer hele det økosystem, insekterne og ukrudtet indgår i

Haven skal være et fristed. For alle - små som store -, som leger og opholder sig i den, og for alle, der passer den. Vi vil med initiativet ’Giftfri have’ gerne hjælpe haveejere med at slippe sprøjten helt. Det gælder i parcelhushaven, i byhaven, i kolonihaven og i sommerhushaven.

 

I Danmark drikker vi grundvand

Rent og velsmagende drikkevand fra hanen er et særligt gode, vi har i Danmark. 2.500 små og store vandværker leverer drikkevand til os fra boringer, der henter rent grundvand op af jorden. Vi ved, at rester af sprøjtegift kan sive ned til grundvandet, især hvis du sprøjter på sten og fliser, kommer til at overdosere eller ved et uheld får spildt noget på jorden. Den risiko undgår vi helt, hvis vi ikke sprøjter.

 

Sprøjtegift er ikke godt for mennesker

Når du sprøjter i haven, risikerer du at komme i kontakt med giftige stoffer – enten ved berøring eller gennem de fine partikler, der spredes fra sprøjten. Børn, hunde, katte, kaniner og andre, der bruger haven bagefter, kan også få en dosis. For slet ikke at tale om køkkenhaven. Vi kender ikke alle effekter af sprøjtegift, men ved at droppe sprøjten undgår vi risikoen helt.

 

Din have er et lille økosystem

Insekter og fugle nyder godt af et fristed med træer, buske og urter, langt fra landbrugets ensformige marker. Mikroorganismer og et mylder af små dyr i jorden omsætter dødt plantemateriale og omdanner det til næring for planterne. Pindsvin æder snegle, egern hugger nødder, og nogle steder kigger rådyr, harer, ræve og andre dyr forbi. Dyr, planter og mikroorganismer indgår i et fint samspil, som du påvirker, hvis du sprøjter. Havens økosystem har det bedst uden gift.

Om Giftfri Have

Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag initiativet Giftfri Have. Formålet er at motivere haveejerne til at droppe giften i haven og dermed spare grundvand, natur og mennesker for påvirkning fra 30 tons sprøjtegift om året.

Støt vores arbejde