Den varme sommer i 2018 satte for alvor klimaudfordringerne på dagsordenen for mange danskere - ikke mindst haveejerne. Den massive sommervarme afslørede, hvor haven var mest udsat og skulle gøres mere robust. Haver med en stor mangfoldighed af planter, træer og buske og et godt bunddække klarede sig således væsentligt bedre i varmen end mere åbne haver med meget græs og bar jord. Derudover er de også bedre til at lagre kvælstof.

Du kan øge havens robusthed over for klimaudfordringerne og dens evne til at lagre kulstof

 • Plant flere træer og buske, så de dækker en større del af haven. De binder en stor del af kulstoffet
 • Lad skoven i form af kvas, døde grene og stammer flytte ind i dele af haven.
 • Lav gerne kvashegn eller en kvasbunke med afklip fra hæk og buske et eller flere steder i haven (både i sol og skygge). De er også gode boliger for mange af havens dyr, både store og små.
 • Vælg naturligt hjemmehørende planter, der passer til jordbunden
 • Vælg vindstærke planter
 • Vælg planter. der kan tåle tørke og vand
 • Vælg mange forskellige planter, så jorden er dækket hele året
 • Sørg for et godt bunddække, der beskytter jorden både i ekstrem tørke og ved kraftige regnskyl. Et godt bunddække kan også forhindre ukrudt i at få fat.
 • Slå græsplænen uden at fjerne det afklippede græs
 • Opbyg jordens indhold af humus ved at tilføre organisk materiale. Humus er stærkt nedbrudte organiske stoffer, som gør jorden mindre følsom over for tørke og mere stabil ved kraftige regnskyl eller stærk blæst.
 • I køkkenhaven, hvor der kan være behov for næringstilskud, kan det fx ske ved hjælp af grøngødning, efterafgrøder, jorddække og kompost,
 • Behold haveaffald på grunden, så det kan blive nedbrudt af dyr, så kulstoffet lagres
 • Bland et-årige med flerårige afgrøder i køkkenhaven
 • Opsaml regnvand i en beholder til vanding
 • Anlæg et regnbed, hvor der er tilbagevendende oversvømmelser eller altid fugtigt. Ud over at lede vandet væk ved skybrud giver våde områder mere dynamik i haven og en større biodiversitet, fordi vand tiltrækker flere insekter og dyr
 • Begræns områder med fliser og sten, eller vælg belægninger hvor vandet kan trænge igennem

Haven som CO2 lager
Klimatilpasning i haven 1
Klimatilpasning i haven 2