Når du skal anlægge en ny have på den bare jord og vil have en stor mangfoldighed af planter og dyr i haven, må du arbejde med forestillingen om, hvordan den perfekte have ser ud. Det betyder f.eks., at du dropper sprøjtegiften, skurer ned for gødningen og giver plads til andet og mere end en græsplæne, en hæk, et staudebed og et par buske. Og ikke mindst - gør op med trangen til at kontrollere og holde orden. Den mangfoldige have er nemlig rodet - ligesom naturen.

1. Drop giften i haven. Når vi bruger gift til at holde orden og styr på ukrudt, skadedyr og sygdomme i din have, rammer du ikke kun skadedyr og ukrudt. Du bryder den natur­lige balance mellem nyttedyr og skadedyr. Du svæk­ker planternes naturlige immunforsvar og forringer levevilkårene for havens øvrige fugle og dyr. Sprøjtegift rammer hele havens øko-system. Når vi stopper med at bruge gift, så genskaber vi balancen mellem nyttedyr og skadedyr. Vi hjælper planterne med at oparbejde et immunsystem, der gør dem i stand til at klare sig mod sygdomme og skadedyr. Og vi skaber levesteder for kryb og kravl, som havens fugle og dyr lever af.

2. Hold igen med kunstgødningen. Mange insekter foretrækker de planter, der vokser i en næringsfattig jord.

3. Mange haveejere får kørt muld på den bare jord, men måske er den rå jord tilpas næringsfattig, så de vilde blomster kommer af sig selv. Så nøjes med at køre muld på den del af haven, som skal være køkkenhave.

4. Skal du have græs i noget af din have, så sæt samtidig blomsterløg i græsplænen, så der nektar til bier og insekter i det tidlige forår. Lad en del af græsset stå urørt. Nogle sommerfugle lægger æg her, og det høje græs giver skjul til insekter og jordbundsdyr hen over vinteren og ynglesteder for humlebier til foråret. Slå græsset to gange i juni og september, men slå udenom evt. blomster i plænen - og lad græsslåmaskinen stå i juli og august, så der bliver plads til blomstring. Fjern det afklippede græs. Brug det i kompost eller som grøngødning under frugttræer og bærbuske.

5. De fleste vil gerne have blomster i haven. Stauder og krydderurter passer stort set sig selv. Vælg så vidt muligt hjemmehørende arter og gerne arter der giver masser af nektar og pollen til sommerfugle og bier, så der er føde fra tidligt forår til sent efterår. Vælg robuste planter, der passer til havens sol og skygge, fugt og tørke og jordtype. Vælg arter, der hører til, hvor du bor. Med mindre du køber eller arver store stauder, så går der jo lidt tid, før de vokser til. Så én-eller flerårige sommerblomster eller sæt krydderurter i de bare pletter. Så kommer der hurtigt et blomsterhav til gavn for sommerfugle, bier og andre insekter.

6. Mange haveejere bruger meget tid på at slå græs, klippe hæk og fjerne ukrudt. Vi bruger timer på at rydde op og holde orden. Men lad være. Oprydningen levner ikke plads til ret meget liv. Så slip kontrollen og lad blade og kviste ligge på jorden eller saml dem i en kvasbunke eller et lille kvashegn, lad græsslåmaskine stå og klip evt. kun hækken, når fuglene er færdig med at yngle inde i hækken.

7. Reserver et eller flere hjørner af haven til kvasbunker eller kvashegn af visne blade, afklippede og nedfaldne grene. Til gavn for pindsvin, gærdesmutter, bænkebidere, snegle og mariehøns. Og lav en kompost af dit grønt-køkkenaffald.

8. Få vand i haven. Anlæg et vandhul eller et regnvandsbed, så du kan aflede dit regnvand fra tagarealet. Så belaster du ikke dit kloaksystem unødigt, og du får flere flyvende og kravlende gæster i haven.

9. Begræns områder med fliser og grus. De gør ikke noget godt for biodiversiteten. Lav evt. en bunke med grus/sand, hvor fx de jordboende bier kan flytte ind.

10. Skab gode vilkår for havens fugle, så de kan hjælpe med at bevare havens balance. Sæt redekasser i alle mulige størrelser op.