Rustsvamp

Spørgsmål

Mine roser er meget plaget af rust, har I nogen gode råd imod det?

Svar

Rustsvampe er svære at gøre noget ved, og bekæmpelsen sker hovedsagelig ved forebyggelse:

  • Mange rustsvampe har værtskifte (dvs. de er afhængige af to forskellige planter): Her kan man dyrke de to værter med størst mulig afstand.
  • Ved rustangreb uden værtsskifte: Fjern smittekilderne ved at fjerne og brænde angrebne dele.
  • Sørge for godt luftskifte mellem planterne.
  • Undgå al unødig gødskning – især med kvælstofholdige produkter.
  • Plant resistente sorter, hvis de findes.

Læs mere om rustsvampe på Havenyt