Det handler om at lade naturens egen kemi arbejde for jer. Blade, der falder på jorden, vil kompostere og styrke jordens frugtbarhed. Skadedyr bliver ædt af nyttedyr. Kryb og kravl er en betingelse for at have stærke og modstandsdygtige planter og for at høre fuglesang og frøernes kvækken. I kan hjælpe med at genskabe, opretholde og styrke arealets naturlige balance.

Bryder den naturlige balance

Når I bruger gift til at holde orden og styr på ukrudt, skadedyr og sygdomme på jeres areal, rammer I ikke kun skadedyr og ukrudt. I bryder den naturlige balance mellem nyttedyr og skadedyr. I svækker planternes naturlige immunforsvar og forringer levevilkårene for fugle og dyr. Sprøjtegift rammer hele økosystemet.

Udnyt de naturlige samspil

Når I stopper med at bruge gift, genskaber I balancen mellem nyttedyr og skadedyr. I hjælper planterne med at oparbejde et immunsystem, der gør dem i stand til at klare sig mod sygdomme og skadedyr. Og I skaber levesteder for kryb og kravl, som fugle og dyr lever af.

I kan forebygge sygdom og undgå mange skadedyr ved at genoprette balancen på arealet. Det gør I bl.a. ved at

  • skabe gode vilkår for fuglene, så de kan hjælpe med at holde skadedyrene nede.
  • undgå kunstgødning, der svækker planternes modstandskraft over for sygdomme og skadedyr.
  • bruge kompost, der virker som en vitaminpille for jorden og forbedrer planternes immunforsvar.
  • holde al jord dækket af planter eller organisk materiale, så ukrudtet ikke får plads til at spire.
  • vælge robuste planter, der passer til arealets sol og skygge, fugt og tørke, samt jordtype.
  • begrænse områder med fliser og grus og feje det jævnligt.
  • være tidligt ude med lugning, så ukrudtet ikke smider frø.

Se hvilke sprøjtegifte, I skal droppe