God have-kemi handler om at lade havens egen kemi arbejde for dig. Blade, der falder på jorden, vil kompostere og styrke jordens frugtbarhed. Skadedyr bliver ædt af nyttedyr. Kryb og kravl er en betingelse for at have stærke og modstandsdygtige planter og for at høre fuglesang og frøernes kvækken. Du kan hjælpe med at genskabe, opretholde og styrke havens naturlige balance.

Bryder den naturlige balance

Når du bruger gift til at holde orden og styr på ukrudt, skadedyr og sygdomme i din have, rammer du ikke kun skadedyr og ukrudt. Du bryder den naturlige balance mellem nyttedyr og skadedyr. Du svækker planternes naturlige immunforsvar og forringer levevilkårene for havens øvrige fugle og dyr. Sprøjtegift rammer hele havens øko-system.

God have-kemi

Når du stopper med at bruge gift, så genskaber du balancen mellem nyttedyr og skadedyr. Du hjælper planterne med at oparbejde et immunsystem, der gør dem i stand til at klare sig mod sygdomme og skadedyr. Og du skaber levesteder for kryb og kravl, som havens fugle og dyr lever af.

Du kan forebygge sygdom og undgå mange skadedyr ved at genoprette havens balance. Det gør du blandt andet ved, at

  • skabe gode vilkår for havens fugle, så de kan hjælpe med at holde skadedyrene nede
  • undgå kunstgødning, der svækker planternes modstandskraft over for sygdomme og skadedyr
  • bruge kompost, der virker som en vitaminpille for jorden og forbedrer planternes immunforsvar
  • holde al jord dækket af planter eller organisk materiale, så ukrudtet ikke får plads til at spire
  • vælge robuste planter, der passer til havens sol og skygge, fugt og tørke og jordtype
  • begrænse områder med fliser og grus og feje det jævnligt
  • være tidligt ude med lugning, så ukrudtet ikke smider frø

Se hvilke sprøjtegifte, du skal droppe

Vil du have flere tip til din giftfrie have?

Tilmeld din have til Giftfri Have. Det er helt gratis, og du får vores havebog og et månedligt nyhedsbrev med konkrete råd om, hvordan du passer og plejer din have uden gift og et mærke til postkassen, hvis du vil vise andre, at din have er giftfri.