I skal droppe

 • Ukrudtsmidler
 • Mosmidler
 • Svampemidler
 • Sneglemidler
 • Insektmidler
 • Ulovlige midler, herunder gift, der er taget med hjem fra udlandet
 • Midler, der kun er godkendt til brug i landbrug, gartnerier eller anden professionel brug

I skal heller ikke bruge

 • Udtræk af cigaretskodder mod insekter – det er også gift!
 • Eddikesyre – er også giftigt

I kan godt bruge

Der findes også bekæmpelsesmidler, som ikke er giftige, og som I godt kan bruge på jeres arealer. Det gælder f.eks.

 • Kvartssand som afskrækkelsesmiddel
 • Feromoner (lokkemiddel i fælder)
 • Bivoks til beskyttelse af sår på træer
 • Kogende vand mod myrer

Vi anbefaler det ikke, men I kan stadig kalde jeres areal "giftfrit", hvis I bruger bekæmpelsesmidler, der er godkendt til økologisk jordbrug. Det gælder f.eks. jernfosfat mod snegle (jern(III)orthophosphat).

Bekæmpelse af hvepse og rotter

I kan stadig kalde jeres areal giftfrit, hvis I får foretaget professionel bekæmpelse af hvepse eller rotter i eller tæt omkring bygninger, eller hvis I bruger en myrelokkedåse indendørs.